FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Usúvzťažňovanie nereduktívne


usúvzťažňovanie nereduktívne

- synkrisis, čiže také uvádzanie do vzájomného vzťahu, pri ktorom sa usúvzťažňované nezbavuje svojich pôvodných kvalít.