FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Usúvzťažňovanie


usúvzťažňovanie

- uvádzanie do vzájomného vzťahu, napríklad nereduktívne usúvzťažňovanie.