FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Obsah


obsah = náplň

- podstatná stránka vecí , procesov a javov: súhrn všetkého, z čoho pozostáva objekt a čo určuje, čím sa môže stať.

Pojem obsahu závisí od kategórií intervenujúcich v priebehu jeho tvorby: napr. v dialektických filozofiách intervenuje v tvorbe pojmu obsahu najmä pojem dialekticky protirečivej jednoty a pojem formy.

Ďalšie významy výrazu "obsah":

- text, v ktorom je stručne uvedené, o čom hovorí iný text, napr. obsah knihy.

--------
obsah>