FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Um


um um (FT)

- schopnosť alebo súbor schopoností tvoriť alebo pretvárať rôzne (najmä kognitívne a regulatívne) významové útvary a manipulovať či operovať nimi. Keďže sa um tematizoval a tematizuje pri intervencii najrozmanitejšich a často vzájomne sa nekontrolovateľne prestupujúcich pojmov a predstáv, i jeho obraz v každodennom vedomí, vedách, filozofii, náboženstvách sa značne odlišuje a jeho obrysy bývajú značne neostré. S pojmom umu úzko súvisí (napr. ako synonymum, nadpojem atď.) pojem rozumu.

Um je teoretická alebo praktická schopnosť človeka uchopiť realitu pojmami . V tomto zmysle je umové myslenie totožné s diskurzívnym poznaním ( L646;195).

-----
um>