FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Leukippos


Leukippos (5. st. pr. n. l.) Kód: 206

- starogrécky filozof, predstaviteľ atomizmu. Prisvojoval si ho Milét, Abdéra i Elea. Autor diela Veľká sústava sveta, z ktorého sa zachovali fragemnty. Leukippovo učenie nadväzuje na pytagoreizmus a na učenie iónskych filozofov prírody a stavia sa proti eleatskej škole.

Podľa Leukippa najmenšie čiastočky hmoty, ďalej nedeliteľné (atómy), vypĺňajú priestor a dávajú vznik veciam.

------------
Leukippos>