FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Učená spoločnosť malohontská


Učená spoločnosť malohontská = solennisti

- Erudita Societas Kis-Hontiensis, 1808-1841 - jedna z učených spoločností, ktoré vznikali na Slovensku v období osvietenstva (koniec 18. stor. až zač. 19. stor. Bola jedným z centier vedeckej činnosti v case, keď na Slovensku nebola nijaká univerzita. Jej členovia sa zaoberali filozofiou, pedagogikou, národopisom, históriou, literárnou historiou atď.

Vo svojich filozofických prácach rozvíjali racionalizmus, gnozeologický kriticizmus a osvietenský humanizmus. Publikovali ich v zborníku Solennia v rokoch 1809-1842 (spolu 45 čísel) a prispeli tak výrazne do dejín slovenskej filozofie.

Členovia: M. Holko, Feješ, Laurentzy, Steigel, Šulek, Samuel Kollár, Peter Kubínyi, Ján Krman a i. ( L53;530).