FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Typológia


typológia

- 1. náuka zaoberajúca sa spôsobom triedenia jednotlivých javov do určitych typových skupín (napr. biologických, psychologických, historických, jazykových, architektonických a pod.) na základe zistenia zhôd a rozdielov skúmaných javov ( L163;905)

2. učenie o súlade Starého a Nového zákona (Concordia veteris et novi testamenti). Podľa toho sú udalosti v Starom zákone prorockými poukazmi na Nový zákon. Preto sa vo výtvarnom umení s obľubou znázorňovali oproti sebe 12 proroci a 12 apoštolovia, Eliáš na ohnivom voze oproti Nanebevstúpeniu Krista ( L334;203).