FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Typ hospodárstva


typ hospodárstva

- spôsob fungovania ekonomiky určitej krajiny, mechanizmus zabezpečenia spoločenskej výroby v súlade s potrebami obyvateľstva, súhrn foriem a nástrojov, ktorých pomocou sa riešia tri základné problémy akonómie - čo, ako a pre koho vyrábať. V závislosti od miery zásahov štátu do ekonomiky rozlišujeme predovšetkým trhové hospodárstvo a riadené hospodárstvo, ďalej zmiešané hospodárstvo, sociálne trhové hospodárstvo a i. Teóriu hospodárskych typov rozpracoval W. Eucken ( L521;197,164,l175 a i.).