FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Trubeckoj, s. n.


Trubeckoj, Sergej Nikolajevič (1862 - 1905)

- ruský filozof; nadväzoval na platonizmus, slavianofilstvo a Solovjova. 1905 zvolený za rektora Moskovskej univerzity.

Prameňom poznania je viera, ktorá je podmienkou skúsenosti i špekulácie.