FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Slavianofilstvo


slavianofilstvo

- koncepcia, podľa ktorej pravoslávie, občinový spôsob života, pokora ruského ľudu, neexistencia triedneho rozvrstvenia, sociálnych protirečení a triedneho boja tvoria osobitosť ruských dejín. Základom spolocenského života je náboženstvo ľudu, určujúce charakter jeho myslenia. Iba národy, ktoré vyznávajú pravoslávie môžu dosiahnuť pokrok.

Zakladateľmi slavianofilstva boli I. Kirejevskij a A. S. Chomiakov.

Idey slavianofilstva boli prvýkrát literárne vyjadrené r. 1839, rozvíjali sa v 40.-50. rokoch 19. stor.

Idey slavianofilstva prevzal panslavizmus a pooktóbrová ruská emigrácia.