FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Tovar peňažný


tovar peňažný

- tovar, ktorý plní úlohu všeobecného ekvivalentu a funkciu miery hodnoty; historicky sa vo funkcii peňažného tovaru vystriedali v rozličných krajinách rozličné tovary (dobytok, kožušiny, soľ a pod.); rast výrobných síl, rozvoj tovarovej výroby a rozšírenie trhu viedlo k vzniku peňažnej formy hodnoty, pri ktorej úlohu všeobecného ekvivalentu preberá natrvalo jeden tovar, obyčajne určitý kov, neskoršie len drahý kov ( striebro, zlato alebo aj striebro a zlato súčasne) a napokon len zlato ako jediný peňažný kov ( L421;446).