FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kov


kov

- jednoduchá látka prvku s charakteristickými fyzikálnymi vlastnosťami: kovovým leskom, dobrou vodivosťou tepla a elektriny, ťažnosťou, kujnosťou a i. V mineralogickom systéme ku kovom patria skupiny železa (železo, nikel), platiny (platina, irídium, paládium, osmium), ťažkých a drahých kovov (olovo, meď, ortuť, striebro, zlato) ( L206;296).

------
kov>