FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Timón z fleiúntu


Timón z Fleiúntu (asi 320 - 230 pr. n. l.)

- starogrécky filozof, predstaviteľ staršieho skepticizmu, žiak Pyrrhonov. Písal filozofické spisy a drámy, zachovali sa však len zlomky z jeho hexametrických pamfletov na filozofov, zv. SILLOI (Posmešky [gr. SILLOS - škuľavý]).

-------------------
Timón z Feliúntu>