FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Termín vyšší


termín vyšší

- predikát záveru obsiahnutý vo vyššej premise kategorického sylogizmu.