FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Premisa vyššia


premisa vyššia

- prvok kategorického sylogizmu, jeho prvá premisa, ktorá okrem stredného termínu obsahuje predikát záveru, ktorý sa v tejto súvislosti nazýva vyšší termín.