FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Termín


termín

- odborné pomenovanie, odborný názov; slovo alebo slovné spojenie s presne vymedzeným významom, používané záväzne v určitom vednom alebo pracovnom odbore. Výsledok logickej analýzy mena ( L42;1241 L1281;24).

---------
termín>