FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Termín nižší


termín nižší

- subjekt záveru v kategorickom sylogizme.