FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Teória spoločnosti organicistická


teória spoločnosti organicistická

- teória spoločnosti druhej polovice 19. stor., ktorá prirovnávala µudskú spoločnos» k biologickému organizmu. Predstavitelia: H. Spencer, A. Schäffle,, P. Lilienfeld.