FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teológia rímskokatolícka


teológia rímskokatolícka Kód: 628

- uznáva právo i hranice rozumu, ktorý i napriek tomu, že nemôže získať nijaký dokonalý vhľad do tajomstva viery, môže predsa len dosiahnuť určitý vhľad prostredníctvom porovnania s prirodzenými poznatkami, s odkazom na suvislosť právd viery medzi sebou navzájom a s existenčným cieľom človeka. Vaticanum II sa zasadzuje za slobodu teologického bádania, požaduje ekumenické zameranie, teológiu biblicky orientovanú, zasadzuje sa za casový výklad viery a podáva predovšetkým náčrt štúdia teológie s osobitným zreteľom na filozofiu ( L1368;369).

---------------------------
teológia rímskokatolícka>