FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teológia (katolicizmus)


teológia ( katolicizmus)

- úsilie dosiahnuť hlboké poznanie zjavenej pravdy. Dušou posvätnej teológie má byť štúdium Písma svätého. Termínom "teológia" označujú cirkevní otcovia tajomstvo vnútorného života trojjediného Boha. Teologické bádanie cirkevných otcov pomáhalo prvým koncilom. Dialóg medzi teológmi je jednou z nevyhnutných podmienok adekvátnej odpovede na výzvu k obnoveniu jednoty všetkých kresťanov Bohatá rozmanitosť teologických pokladov vlastných miestnym cirkvám spoludokazuje katolicitu nerozdelenej cirkvi. Diela teológov pomahajú katechéze (450) a kázaniu, ktorými sa obvykle vykonáva učiteľský úrad pastierov cirkvi v oblasti morálky ( L1250;40, 48, 74, 77, 219-220).