FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Katechéza (katolicizmus)


katechéza ( katolicizmus)

- snahy vyvíjané cirkvou, aby získala ďalších učeníkov a aby pomáhala ľuďom veriť, že Ježiš (450) je Syn Boží, aby tak skrze vieru mali život v jeho mene. Katechéza ďalej slúži cirkvi k tomu, aby ľudí v tomto pozemskom živote vychovávala a učila a tým budovala Kristovo (mystické) telo ( L1250;16).