FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teofagia


teofagia gr. THEOFAGIA (ujedanie si boha)

- náboženský obrad, pri ktorom si veriaci zajedajú to, čo považujú za telo svojho boha, v domnení, že sa mu tým priblížia alebo s ním splynú. V kulte Dionýzovom to bola mäso zaživa roztrhaného sřnčaťa, v kresťanstve - dodnes - nekvasený chlieb (pozri eucharistia) ( L157;613).