FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Eucharistia


eucharistia gr. EUCHRISTEIÁ

- vďakyvzdanie, najpodstatnejšia časť ranokresťanských bohoslužieb. Spočívala v požívaní sviatostných živlov (chleba a vína, chápaných ako telo a krv obetovaného Syna božieho ( teofagia); bola spojená so vzdávaním vďaky Bohu za to, že zoslal svojho syna, aby sa vydal na smrť ako obeť za odčinenie hriechov spáchaných ľuďmi ( L157;185).