FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teodícea


teodícea (z gr. THEOS = boh a DIKE = právo) nem. Theodizee

- úsilie teológov a teologizujúcich filozofov ( stoikov v staroveku, gnostikov, Leibniza v novoveku) ospravedlniť boha ohľadne zla, ktoré dopúšťa vo svete. V teodícei ide buď o popieranie zla alebo o interrpetáciu zla ako skúšok zoslaných bohom ( L154;719-720).

-----------
teodícea>