FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Táles


Táles z Miléta (okolo 625-545 pred n. l.) Táles (FT)
Kód: 62

- starogrécky filozof, matematik, astronóm a pravdepodobne geodet (cf. L23;66); prvý predstaviteľ milétskej školy. Bol pravdepodobne politicky veľmi angažovaný človek, šikovný technik, obchodník a cestovateľ. Na svojich cestách po priľahlých krajinách si všímal predovšetkým rozličné vynálezy a usiloval sa ovládnuť aj vedecké poznatky, ku ktorým dospely východné národy. Neskoršia tradícia ho predstavuje aj ako vynikajúceho matematika a astronóma: spomína sa jeho predpoveď zatmenia slnka 28. mája 585 pr. n. l. Jeho vedecké zásluhy sú predovšetkým v tom, že s poznatkami vychodnej vedy oboznámil Grékov. Pre svoju vzdelanosť i praktické schopnosti bol zaradený medzi siedmich mudrcov ( L24; 47).

--------
Táles>