FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Systém jazykový


systém jazykový

- inventár jazykových prostriedkov s vyznačenými vzťahmi medzi nimi ( L536; 70). Všeobecne sa uznáva, že jazykový systém je usporiadaný do niekoľkých rovín alebo plánov, ktoré sú medzi sebou späté a tvoria medzistupne medzi zvukovou podobou slov a viet, viazanou na ľudský hlas, a ich významom, viažúcim sa na skutočnosť a ľudskú myseľ.