FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Prostriedok jazykový


prostriedok jazykový

- zvukovo (alebo graficky) vyjadrený prostriedok, ktorým sa vyjadrujú jazykové vz»ahy, napr. slovo, veta. Inventár jazykových prostriedkov s vyznačenými vz»ahmi medzi nimi, je jazykový systém ( L536;70).