FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Súvislosť nevyhnutná externá


súvislosť nevyhnutná externá štruktúry = NESŠ

- prvok poslednej z troch hlavných skupín parametrov, ktoré možno študovať na štruktúre nejakej entity. Nevyhnutné externé súvislosti zahrnujú podmienky existencie skúmanej entity, názory na ňu, literatúru o nej a iné okolnosti, dôležité pre jej pochopenie.

Pri výskume nevyhnutných externých súvilostí štruktúry nejakej entity sa zameriavame na sledovanie jej väzieb s okolím alebo prostredím, v ktorom existuje.