FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Štrukturalizmus francúzsky


štrukturalizmus francúzsky

- významný smer alebo etapa vo vývine francúzskej filozofie 20. stor. po 2. svetovej vojne, ktorý vypracoval metodológiu opierajúcu sa o pojem štruktúry ako základnej danosti, z ktorej možno určiť všetky fenomény. Za hlavných predstaviteľov francúzkeho štrukturalizmu a vlastne i štrukturalizmu vôbec sa pokladajú: C. Lévi-Strauss, J. Lacan, M. Foucault, L. Althusser.