FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Foucault, m.


Foucault, Michel Paul (15. 10. 1926 Poitier - 25. 6. 1984 Paríž) Kód: 203

- francúzsky filozof, predstaviteľ filozofického štrukturalizmu a postmodernej filozofie, historik kultúry, teoretik kultúry a psychológ. Podľa neho nás najhlbšie preniká to, čo je tu pred nami, čo nás drží v čase a v priestore, čo je totiž systém. Systém je súhrn vzťahov, ktoré sa udržujú a menia nezávisle od obsahov, ktoré spájajú. Pred každou ľudskou existenciou, pred každým ľudským myslením sa podla toho vyskytuje už isté vedenie, systém, ktorý znovu objavujeme, akýsi anonymný subjekt, čo myslí. 'Ja' je zničené, ide o to, objaviť toto 'vyskytovanie sa', vyskytuje sa ono 'sa'. Istým spôsobom sa tak vraciame k stanovisku 17. stor., s týmto rozdielom: nestavať na miesto boha človeka, ale anonymné myslenie, poznanie bez subjektu, teoretično bez identity.

---------------
Foucault, M.>