FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Stoicizmus stredný


stoicizmus stredný = stredná Stoa
Kód: 292

- smer helénskej filozofie, stoická škola, ktorá sa rozvíjala v 2. stor. pr. n. l. - 1. stor. pr. n. l. V tomto období dostáva stoicizmus praktickejší ráz a rozvíja sa najmä v rímskom prostredí. V dôsledku stretávania sa s inými školami stráca svoj pôvodný dogmatický charakter a stáva sa eklektickejším.

Zakladateľom stredného stoicizmu bol Panaitios z Rodu ( L23;118).

---------------------
stoicizmus stredný>