FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Sloh románsky


sloh románsky

- prvý stredoveký univerzálny sloh ( 10. stor. - 1. pol. 13. stor.); vyznačuje sa vážnou monumentalitou a prísnou hierarchickosťou (odstupňovanie priestorov v chráme, rôzna veľkosť postáv podľa ich ideového významu).

Vedúcim umením bola architektúra; vznikla ustálením a dotríbením architektúry predrománskej; vyznačuje sa silnými stenami z kamenných kvádrov, viazanosťou pôdorysu, polkruhovým oblúkom a valenou klenbou.

Sochárstvo sa rozvíjalo v rámci architektúry ako dekoratívne (geometrický ornament) alebo figurálne, najmä na portáloch. Od plošnosti a lineárnosti smerovalo k vytvoreniu trojrozmernej sochy.

V maliarstve (knižnom a nástennom) bola základom kresba kolorovaná farbami ( L42;1011).

----------------
sloh románsky>