FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Chrám


chrám

- budova určená na bohoslužby, kostol ( L207;570). Chrámy vznikajú na svätých miestach ako svätyne "rukou urobené". Najprv išlo o ohradenie pozemku kameňmi, ktoré znamenalo azyl. Na týchto miestach sa súdilo, a preto museli byť nejako prevzatí do ochrany tí, ktorých vina sa ešte nedokázala.

Chrám bol vyznačený posvätným predmetom alebo predmetmi. Mohol to byť kameň, ktorý sám osebe je obydlím boha. Časté je aj spodobenie pohlavného údu, ak je božstvo mužské. Najčastejšie však ide o rôzne stavby. Väčšinou sa tu rozlišuje trojáký stupeň svätosti: presväto - sväto - posvätno.

Názov chrámu mohol byť privlastňujúci (chrám Hospodinov alebo Baalov), mohol však tiež vyjadrovať význam chrámu vo svetovom meradle (tak sumerský chrám "Dom základu neba a zeme"). Niekedy názov vyznačoval funkciu, význam chrámu pre prosebníka - napr. babylonský "Dom pozdvihnutia hlavy" = odpustenia hriechov. Po svete je viacero "pupkov Zeme". Znamená to nielen stred, ale aj miesto, kde bolo dieťa spojené s telom matky. Teda odkiaľ prúdi život ( L152; 281-282).

--------
chrám>