FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Server


server

- obslužný kanál, obslužné vedenie; v miestnej sieti ide o počítač s administratívnym softverom, ktorý riadi prístup do všetkých alebo iba do niektorých častí siete a jej zdrojov, napr. do diskových mechaník alebo tlačiarní. Server umožňuje pracovným staniciam siete prístup k zdrojom.

V kontexte WWW (WWW server) predstavuje server počítačový program, ktorý

- "počúva", t. j. čaká na otázky zo strany klienta,
- spracúva otázky,
- odosieľa vysledky späť ku klientovi.