FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Www


WWW

- World Wide Web, Web, W3 - sieťová aplikácia Internetu, nástroj na prehľadávanie zdrojov v Internete založený na hypertextovej technológii. Web je pavučina, ktorá môže tenkými nitkami prenosových ciest spájať dokumenty na celom svete do jedného celku. Hypertextové dokumenty sa môžu nachádzať v rôznych uzloch Internetu, to môžu byť dva rôzne počítače v jednej miestnosti, ale i dva počítače na rôznych kontinentoch. Cieľ hypertextovej väzby nemusí byť len ďalší hypertextový dokuemnt, ale automaticky môžu byť aktivované aj iné Internetovské služby - e-mail, Telnet, FTP, Gopher, WAIS.

------
WWW>