FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Senzualizmus


senzualizmus

- filozofický názor, že jediným prameňom poznania sú zmyslové javy, pocity a vnemy. Základom celého nášho poznania je zmyslové nazeranie (či už koceptualizované alebo nie). V zmyslovom nazeraní je aj pôvod aj overenie nášho poznania. Základný princíp senzualizmu vyjadril J. Locke v téze: Nič nie je v nášom rozume, čo by predtým nebolo v našich zmysloch.

Podľa senzualizmu je naše poznanie v podstate dané už v zmyslovom nazeraní a úloha rozumu spočíva len vo formálnom usporiadaní zmyslového materiálu ( L669;176 L402;70).

Predchodcom novovovekého senzualizmu sa stal R. Bacon.

---------------
senzualizmus>