FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vnem


vnem vnem (FT)

- psychický obsah, zážitok alebo obsah vedomia, ktorý je výsledkom vnímania. Vnemy napriek tomu, že sú analyzovateľné na pocity, majú celostný charakter. Vnemy sa vzťahujú na vonkajší priestor a ich konštituenty (pocity) sú čerstvé. Vnemy sú nezávislé od vôle čiže nemožno ich ľubovoľne vyvolávať alebo meniť. Majú prízvuk pocitu pasivity. Vnemy vznikajú prostredníctvom receptorov ( L223;133).

Vnem je celostný zmyslový odraz predmetu ( L399;93).

-------
vnem>