FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Rozum (kant, i.)


rozum ( Kant, I.)

- zložka vedomia (18), ktorá nemôže nič vypovedať o skutočnosti: Ak sa ľudský rozum pokúsi prekročiť sféru javov a zahľbiť sa do sveta vecí osebe (18), cakajú ho na tejto ceste nevyhnutné sklamania. Lež aj napriek tomu sa rozum odhodláva na toto dobrodružstvo.

Rozum možno poznať iba v jeho používaní. Rozum nie je nijaký možný predmet nášho poznania, ale je to predpoklad, podmienka poznania (18).

-------------------
rozum (Kant, I.)>