FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vedomie (kant, i.)


vedomie ( Kant, I.)

- pozostáva z týchto zložiek: zmyslovosť (18), um (18), súdnosť (18) a rozum (18) a vyznačuje sa samostatnou, sebestačnou jednotou, nerozložiteľnou nijakými vonkajšími dodatkami ( L164;103-104). Jeho štruktúra utvára myšlienkové pole v rámci ktorého sa rozvíjala novoveká filozofia a novoveká veda ( L83;162-163).