FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Rod


rod

- 1. spoločenská jednotka: základná etnická, hospodárska a spoločenská jednotka v 2. až 4. etape vývinu prvotnopospolnej spoločnosti. Rod tvorila skupina ľudí, ktorí odvodzovali svoj pôvod od spoločného predka a boli tak pokrvne spriaznení. V praveku bol rod univerzálnou spoločenskou inštitúciou, ktorou muselo prejsť všetko ľudstvo. Rod vznikol pravdepodobne z manželských tried a prechádzal štádiom matriarchátu a patriarchátu ( L217;302);

2. taxón: systematická jednotka strednej úrovne v biológii (Genus) nižšia ako rad, podrad, čeľaď, podčeľaď, skupina alebo skupinka a vyššia ako podrod, časť alebo druh;

3. v logike: klasifikačný pojem;

4. vo filozofii: súbor predmetov so spoločnými podstatnými vlastnosťami.

------
rod>