FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Ľudstvo


ľudstvo ľudstvo (FT)

- príslušníci rodu Homo; v antropologickom zmysle: všetci ľudia na Zemi, a to tak žijúci, ako aj zomretí a vyhynutí príslušníci ľudského rodu. V paleoantropológii sa rozlišujú podľa jednotlivých druhov chronologicky po sebe nasledujúcich, v etnickej antropológii sa ľudstvo rozlišuje podľa rás a etnických skupín na jednotlivé kmene, národnosti a národy ( L217;210-211).

----------
ľudstvo>