FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Patriarchát


patriarchát

- druhá fáza vývoja rodovej spoločnosti, ktorá nahrádza nediferencovanú rodovú spoločnos», niekedy nazývanú matriarchát. Tretia etapa vývinu prvotnopospolnej spoločnosti.

Patriarchát v Európe nasledoval po zavedení oradla »ahaného dobytkom, ktoré spôsobilo novú fázu prirodzenej deµby práce.

--------------
patriarchát>