FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Revolúcia neoencyklopedická


revolúcia neoencyklopedická

- kvalitatívne zmeny v situácii riešiteľov problémov poslednej tretiny 20. stor., kedy ich zložitosť dosiahla taký stupeň, že ich riešenie si od riešiteľov vyžaduje zohľadňovanie úplného diachronicko-synmchronického kontextu riešených problémov.

Neoencyklopedická revolúcia dostáva smrteľné (konečné) ľudské indivíduum alebo indivíduá so situácie, keď musia v konečnom čase zapojiť do riešenie problémov súbor znalostí prakticky nekonečného, univerzálneho, univerzálne encyklopedického alebo polyhistorického rozsahu. Reakciou na túto situáciu bola komputerizácia, zapojenie expertných systémov do riešenia problémov, zavádzanie hypertextovej a multimediálnej technológie, tvorba univerzálnych počítačových sietí typu Internet atď.

Jedným z aspektov neoencyklopedickej revolúcie je informačná explózia.

------------------------------
revolúcia neoencyklopedická>