FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Systém expertný


systém expertný

- aplikačný program alebo systém kooperujúcich programov, ktorý rozhoduje alebo rieši problémy v istej špecializovanej oblasti ( financie, medicína, a i.) s použitím znalostí a pravidiel definovaných expertami z príslušnej oblasti. Expertné systémy sa vytvárajú pre kognitivne riešenie problémov na expertnej urovni. Ide o také problémy, pre ktoré nie sú známe riešiace algoritmy. Algoritmy stelesnené v expertných systémoch zodpovedajú všeobecným metodam vyhľadávania vhodných riešiacich postupov. Tieto metody nie sú špecifické pre jednotlivé problémy. Korešpondujú so všeobecne platnými postupmi cieleného prehľadávania tzv. problémového priestoru ( L1229;6).

------------------
systém expertný>