FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Relativizmus


relativizmus

- prístup predpokladajúci jedinečnosť a neopakovateľnosť poznávaného javu, z ktorých vyplýva nemožnosť dosiahnuť pre všetkých prijateľnú pravdu. Relativizmus je doktrína, ktorá popiera existenciu absolútnej pravdy alebo možnosť jej rozumového poznania a vyhlasuje preto, že poznanie je relatívne. Relativizmus sa stavia (spolu so skepticizmom) proti dogmatizmu.

Relativizmus sa vyskytuje v rôznych formách, napr. u Montaigna alebo u Pascala sa zakladá na rozdielnosti mienok; v antropologickom myslení na idei rovnakej hodnoty rôznych civilizácií; u Kanta vyúsťuje jeho kriticizmus do relativizmu popierajúceho možnosť postihnúť absolútno ( veci osebe) a prekročiť hranice, ktoré poznaniu vytyčuje apriórna štruktúra ľudského myslenia ( L719; 252).

----------------
relativizmus>