FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kriticizmus


kriticizmus

- kritický postup alebo prístup (napríklad kritické nastoľovanie alebo prijímanie filozofických tvrdení). Kriticizmus je filozofické stanovisko, ktoré vyžaduje najskôr racionálne preverenie všetkých podmienok a možností poznania. Opak dogmatizmu.

Ako kriticizmus sa označuje najmä filozofia Kantova, ktorá skúma možnosť, zdroj, platnosť, zákonitosť a hranice ľudského poznania.

--------------
kriticizmus>