FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Absolútno


absolútno absolútno (FT)
= Absolútno

- večný, nadpriestorový a nadčasový prazáklad vecí, povznesený nad mnohos vecí, nad protiklad subjektu a objektu, ja a nie-ja, ducha a telo, často identifikovaný s bohom ( L262;3).

Absolútno je najvyššie súcno, ktoré je základom, poslednou príčino (prapríčinou) všetkého, čo je.

Absolútno je bytie nezávislé od žiadneho iného bytia, je nepodmienené, autonómne, dokonalé, existujúce samé pre seba a osebe.absolútno>