FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Psychológia individuálna


psychológia individuálna

- 1. psychologické snahy vystihnúť psychiku jedinca a rozdiely medzi jedincami 2. psychológia A. Adlera, podľa ktorej možno jedinca pochopiť z jeho životného plánu, zo spôsobu, akým prekonáva či vyrovnáva komplex menejcennosti; na rozdiel od sexuálneho pudu S. Freuda, u Adlera je základnou silou túžba po uplantnení a po moci.

Individuálnu psychológiu označujú povedľa psychoanalýzy a logoterapie ako tretí viedenský psychoterapeutický smer ( L571;169).