FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Prognóza


prognóza

- odhad budúceho vývoja (spolocenského, ekonomického ap.); predpoveď priebehu (napr. priebehu choroby) alebo výsledku (napr. výsledku liečenia); v medicíne: predpoveď, ktorá sa snažína základe objektívnych nálezov stanoviť, či sa dá očakávať pri určitej chorobe zahojenie a upravenie, zlepšenie stavu, alebo naopak chronicita alebo trvalé zhoršovanie, resp. ukončenie života. Podľa toho je prgnóza dobrá, pochybná, nepriaznivá, zlá a veľmi zlá (fausta - infausta - infaustissima) ( L349;303- 304).

-----------
prognóza>