FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Medicína


medicína Kód: 408

- lekárstvo, lekárske vedy. Delí sa na humánnu medicínu a veterinárnu medicí- nu. Medicína je súhrn vedeckých poznatkov o chorobných procesoch a stavoch, o spôsoboch liečenia a o možnostiach predchádzania chorobám. Úlohou medicíny je chrániť a zlepšovať zdravotný stav ( L42;615 L715;433).

-----------
medicína>